Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Nõukoda
Koostöökojad
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Nõukoda

Nõukoda on kooli juhtkonnale nõuandev kogu. Nõukoja liikmed panustavad oma teadmiste ja kogemustega kooli eesmärkide saavutamisse.
Viimsi Kooli nõukoda koosneb seitsmest koostöökoja eestvedajast ja kooli juhtkonnast, kes ühiselt analüüsivad kooli õppe- ja kasvatustegevust, hoolekogu ja vanematekogu ettepanekuid ning võtavad vastu otsuseid koolielu paremaks toimimiseks.
Nõukoja tööd juhib kooli direktor. Kohtumised toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kuus korda õppeaastas.