Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Nõukoda
Koostöökojad
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Vilistlased
Tervisenõukogu
2017/18

  Otsing
Täppisotsing  

Tervisenõukogu

Tervisenõukogu tegevuse eesmärgiks on hoida silma peal kooli füüsilist ja vaimset tervist puudutaval keskonnal. Soov kaasa rääkida kooli keskkonna tervislikumaks muutmisel. Samuti pakkuda võimalusi nii õpilastele kui õpetajatele osa saada terviseteemalistest ettevõtmistest. Korraldada üks kord õppeaastas intensiivsemate terviseteemaliste ettevõtmistega tervisekuu.

Rõõm oli aasta lõpus tõdeda, et Tervisenõukogu tegevust märgati ja tunnustati tiitliga AASTA TEGU 2018.

2010. aasta märtsist kuulub Viimsi Kool tervistedendavate koolide võrgustikku.

2018/2019 õppeaasta tegevuste kokkuvõte

2018/2019 õppeaasta moto:

Läbi aasta tervislikuma elukeskkonna poole!

Tervisenõukogu koosseis 2019/2020 õppeaastal:

Marja Mõistlik – tehnoloogiaõpetuse õpetaja – tervisenõukogu esimees

Eve Ott – sotsiaalpedagoog

Anna-Marie Vara – matemaatikaõpetaja

Monika Paurson – matemaatikaõpetaja

Mailen Remmelg – matemaatikaõpetaja

Kätlin Puhmaste – muusikaõpetaja

Reet Rannu – kooliõde

Kairy Nahkur – käsitöö- ja kodunduse õpetaja

Tea Reinberk – klassiõpetaja

Karin Merilepp – klassiõpetaja

Riita Järve – eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Liisi Leppik – inglise keele õpetaja

Lea Pullerits – noorte- ja kommunikatsioonijuht (juhtkonna esindaja)

Janne Järva – direktori asetäitja õppealal (juhtkonna esindaja)

Tervisenõukogu koosseis 2018/2019 õppeaastal:

Ivi Rammul -bioloogiaõpetaja, tervisenõukogu esimees
Eve Ott - sotsiaalpedagoog
Marja Mõistlik - töö- ja tehnoloogiaõpetaja
Kätlin Puhmaste - muusikaõpetaja
Mare Pent - füüsika- ja keemiaõpetaja
Reet Rannu - kooliõde, tervisenõukogu aseesimees 
Kairy Nahkur - käsitöö ja kodunduse õpetaja
Marge Tammiste - klassiõpetaja
Tea Reinberk -  klassiõpetaja
Anna-Marie Vara - matemaatikaõpetaja
Grete Rohi 
Külli Talmar - huvijuht
Liisi Leppik - inglise keele õpetaja
Triin Pass - eripedagoog
Viktoria Latova - inimeseõpetuse õpetaja
Ülle Pinnonen - eesti keele ja kirjanduse õpetaja

 

TEGEVUSED

Sel õppeaastal pakume kõikidele klassidele võimalust osaleda läbi õppeaasta kestvas tervisekäitumist propageerivas võistlusmängus.

Õppeaasta jooksul saab klassiga teha 5 terviseteemalist üritust:
Teemadeks on:

  • tervislik toit;
  • vaimne tervis;
  • liikumine looduses (matk); (siia alla ei lähe ülekooliline spordipäev)
  • tervislik elukeskkond (sisekeskkond, õpikeskkond, õuekeskkond, taaskasutus, heategevus jne);
  • talisport.

Milliseid tegevusi antud teema all tehakse on klassi vaba valik ja fantaasia.
Ajaliselt saab tegevusi teha klassile sobival ajal kuni 1.05 kui tehakse kokkuvõtted.
Oluline on, et enamus klassist osaleb antud teemakohasel üritusel

Klassijuhataja registreerib tegevuse vastavas tabelis väikese kirjeldusega, võimalusel lisades pildimaterjali linke. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ara99sQtDezhY9weHgBpORJSpDVh_E8d8LHnEMSq1rA/edit#gid=0


TOIMUNUD

Personalile mõeldud üritus ÕPETAJATE KLASSIÕHTU
Kooli kollektiiv on päris suur ja lisandus ka mitmeid uusi töötajaid. Et omavahel paremini tuttavaks saada korraldas tervisenõukogu meeleoluka õhtu kus uued töötajad said tutvuda läbi humoorikate ülesannete majaga ja kolleegidega.

TULEMAS

Intensiivsemate tegevustega tervisekuu tuleb 4.03-04.04.2019
Liikumismäng ENDOMONDO 01.04-01.05.2019


Tervisekuu eesmärgid 2018/2019:

Tervisekuu toetub Viimsi Keskkooli õppekava ühele läbivale teemale, milleks on tervis ja ohutus, millega taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele