Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Õppetöö
Tundide toimumisajad
Õppeperioodid 2019/20
Koolivaheajad
T.O.R.E. programm
VeniVidiVici programm
KiVa programm
Kool kiidab
Kasulikud lingid

  Otsing
Täppisotsing  

TORE koolisisene laiendkoolitus jõudis lõpule.

Märtsis saavad tunnistuse TORE koolisisese laiendkoolituse lõpuni vastu pidanud ja enamikul koolituskordadel osalenud 5 õpilast: Aleksandra Martõnova, Rapiiat Chopalaeva, Axel Daar, Oscar Moretti ja Sigrid Igalaan. Nemad saavad nooretühing TORE poolt koolituse läbimist tõendava ametliku tunnistuse ja õiguse astuda organisatsiooni liikmeks. 

Lähemalt saab lugeda ning pilte vaadata siit:

TORE 2019 mأ¤rts 

TORE ringis saab arendada suhtlemisoskusi

17. veebruaril 2018 lõppes Viimsi Keskkooli T.O.R.E. tugiõpilaste tuumikgrupi koolitus Kloogarannas, kus osalesid peale meie meeskonna veel Tabasalu Gümnaasium, Tallinna Tehnikagümnaasium, 21.Keskkool, Jüri Gümnaasium. Väljaõppe saanud 3 õpilast ja 3 juhendajat alustavad alates 5. märtsist iganädalase koolitusringi läbiviimist. Ring toimub 20 korral 1,5 tunni kaupa ja igal korral on oma teema. Tegemist on üle-Eestilise noorteühenduse T.O.R.E (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) liikumisega, mis on haridussüsteemis jätkuks KIVA tegevusele ja suunatud 6.-9. klasside õpilastele. Ringis õpitakse läbi mängude eluks vajalikke oskusi ja toimetulekut (kuulamisoskus, meeskonnatöö oskused, eneseväljendusoskus, konfliktilahendusoskus, tunnetega toimetulek), avardatakse üksteise kogemuste kaudu oma maailmavaatenurka, arendatakse sallivust ja inimlikkust. Julgustatakse märkama ja abistama oma kaaslasi. Ring võimaldab leida uusi sõpru, veeta lõbusalt ja ennastarendavalt vaba aega, osaleda noorteühingu üle-Eestilistes ettevõtmises ja muuta koolielu läbi iseenda sõbralikumaks ja meeldivamaks.

TORE ringi toimumisaeg: esmaspäeviti kell 14.00 - 15.30 (20 korral).

Ringi tegevus on tasuta, osaleda saab kuni 15 õpilast. Registreerimine on õpilastele avatud Stuudiumis registreerimise lingi all.

TORE ringi juhendavad Eve Ott (III kooliastme sotsiaalpedagoog), Krista Putrolainen (I-II kooliastme sotsiaalpedagoog), Annaliis Tiidus (põhikooli psühholoog).

Viimsi Koolis alustab uuesti T.O.R.E. programm

 6.oktoobril 2017 alustab Viimsi Keskkoolis taas tegevust uus T.O.R.E. tugiõpilaste tuumikgrupp - kolm 7.klasside õpilast ning kolm juhendajat (sotsiaalpedagoogid ja psühholoog), kes sõidavad esimesele 3-päevasele väljaõppele Kloogaranda. Väljaõpe toimub kolmel korral (oktoobris, novembris ja veebruaris) ja pärast koolituste lõppemist tuleb kooli meeskonnal hakata läbi viima kord nädalas toimuvat T.O.R.E. ringi, et seal välja koolitada tugiõpilasi.

MTÜ Noorteühing T.O.R.E. (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) on üle-Eestiline organisatsioon, mis liidab 44 T.O.R.E.- ga liitunud kooli üle Eesti, organisatsiooni sümboliks on punane elevat. Koolides on T.O.R.E. loogiliseks jätkuks KiVa (Kiusamisvaba kool) tegevusele, mis on eelkõige suunatud 1.-6. klassi õpilastele. T.O.R.E. liikumine on suunatud 6.-9.klassi õpilastele.

MTÜ Noorteühingu T.O.R.E. missiooniks on suurendada koolides nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust- ja osavust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi. Kõik T.O.R.E. ringis läbiviidavad tegevused on eesmärgiga soodustada noorte suhtlemis- ja toimetuleku oskuste arengut ja kontaktileidmist iseendaga, et õpilastel oleks kergem erinevates koolielu olukordades toime tulla ja aidata hakkama saada ka teistel omaealistel. Ringikohtumised hakkavad alates kevadest toimuma iganädalaselt 20 korral ning seejärel on võimalus organisatsiooniga liitunud õpilastel koos juhendajatega ise koolielu enda võimete ja soovide kohaselt paremaks muutma hakata.

Tugiõpilastegevus T.O.R.E. arendab koolis kolme suunda :

-        Tugiõpilaste enda toimetulek:

-        Sõbraks ja kaaslaseks olemine (abi) eakaaslastele;

-        Õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö. 

 

T.O.R.E juhendajad koolis on:
Krista Putrolainen (krista@viimsi.edu.ee)
Annaliis Tiidus (annaliis@viimsi.edu.ee)
Eve Ott (eve@viimsi.edu.ee)