Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Tervisekuu Viimsi Koolis
Eesti keele aasta 2019
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  


Erasmus+ õpirände projekt 

Kogu kooli KIK projektid

2013-2015 rahvusvahelised projektid


Viimsi Kooli projektid

21.10.2015

Viimsi Kooli üks eesmärke on olla avatud koostööks nii rahvusvahelisel kui riiklikul ning kohalikul tasandil, et tutvuda teiste koolide parimate praktikatega ja teiste riikide haridussüsteemidega, koos töötada välja ning katsetada uusi metoodikaid, pakkuda võimalusi õpilastele õpilasvahetuseks ning õpetajatele väliskoolitusteks ja õppereisideks. 

 Õppeaastal 2018/2019 oli Viimsi Koolil 1 rahvusvahelist projekti:

  • Erasmus+ õpirändeprojekt "Koostöine õppimine", mis on õpetajate töövarjuprojekt Taani, Saksa, Sloveenia, Islandi ja Soome koolidega.

  Õppeaastal 2017/2018 oli Viimsi Koolil 2 rahvusvahelist projekti:

2017/2018 õppeaastal viiakse ellu ka kogu kooli hõlmavaid Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud loodusainete ja nende teadmiste arendamisega seotud õppekäikude ja õppelaagrite projekti. 

Õppeaastal 2016/2017 oli Viimsi Keskkoolil 4 rahvusvahelist projekti:

2016/2017 õppeaastal viiakse ellu ka kogu kooli hõlmavaid Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud loodusainete ja nende teadmiste arendamisega seotud õppekäikude ja õppelaagrite projekti. 

Lisaks on Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi kaasabil käima lükatud I kooliastme meeskonnale suunatud "Õppija arengut toetav õpetaja" projekt

2015/2016 õppeaastal oli Viimsi Keskkoolil käsil 3 rahvusvahelist projekti:

  • III kooliastmele suunatud Erasmus+ strateegiline koostööprojekt "ICT in USE"
  • Gümnaasiumiastmele suunatud Nordplus Junior õpilasvahetusprojekt Norra kooliga "EstWay"
  • Erasmus+ õpirändeprojekt "21. sajandi õppija" õpetajatele täiendkoolitusteks ja Norra kooliga koostöös toimub töövarjuprojekt

2015/2016 õppeaastal viidi ellu ka kogu kooli hõlmavaid Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud loodusainete ja nende teadmiste arendamisega seotud projekti nii põhikooli kui gümnaasiumi tasandil. 

Lisaks sellele osalesime projektis Creative Classroom. 

2013-2015 aastal oli Viimsi Keskkoolil käsil 4 rahvusvahelist projekti: 

Lisaks sellele viisime ellu 11. klassi KIK poolt rahastatud loodussuuna õpilastele mõeldud looduse tundmaõppimise projekti ning osalesime üldõpetust toetavas koostööprojektis.