Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Üldinfo
Ajalugu
Kontakt
Traditsioonid
Kooli hümn
Viimsi Kooli Fond
Ruumide rentimine
Raamatukogu
Koolisöökla

  Otsing
Täppisotsing  

Viimsi Kooli üldinfo

Viimsi Kooli aadress:
Viimsi Kool
Randvere tee 8
74001 Haabneeme
Harjumaa

Kooli üldtelefon: 6028 900
E-post: kool at viimsi dot edu dot ee

Kooli kantselei töötab kell 8.00 - 15.00, lõuna 12.15 - 12.45.
Koolivaheaegadel ja suvel al 25.06.2019  töötab kantselei kell 9 - 12.

 

Viimsi Kooli põhiväärtused, missioon ja visioon

Viimsi Kooli visioon on saada mitmekülgset haridust võimaldavaks turvalise keskkonnaga õpihimu ja koolirõõmu hoidvaks kooliks.

Viimsi Kooli missioon on ühtse ja toetava kooliperena võimaldada õppijale parimat võimetekohast
arengut ja haridust.

Viimsi Kooli moto on VIIMSI KOOL - KÕIGI VÕIMALUSTE KOOL

Viimsi Kooli väärtused
Oma visiooni elluviimiseks lähtume järgmistest kokkulepitud väärtustest: areng, vastutus, turvalisus,
hoolivus, avatus, koostöö.

2014/2015 õppeaastal mõtestasid õpilased põhiväärtuste sisu. Kokkuvõtte väärtustest ja õpilaste nägemusest on nähtav siin. 
Kooli visioon, missioon, väärtused ja õpilase profiil loovad terviku püramiidina. Kesksel kohal on õppija,
keda kujundame ning alustaladeks väärtused ja missioon. Teravik on suunatud tulevikku peegeldades
õppija profiili, kus visioon annab suuna ja suurendab inimeste indu ning kirjapandud väärtused ning
missioon panustavad pühendumisele.