Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Tugisüsteem
Tugiteenused
Kontaktid
Lingid ja artiklid

  Otsing
Täppisotsing  

Viimsi Kooli tugisüsteem

Tugisüsteem toetab haridusliku erivajadusega õpilase (HEV õpilase) arengut ja aitab tal saavutada õppekavale vastavaid õpitulemusi. HEV õpilasel on õpikeskkonna tavasuutlikkust ületavad vajadused, tulenevalt õpiraskustest või andekusest. Tugispetsialistide toetus igapäevases õppetöös on õppeprotsessi loomulik osa. Vajadusel kaasab õpetaja psühholoogi, eripedagoogi või logopeedi. Kui selgub, et laps vajaks järjepidevat erispetsialisti abi, siis sellest teavitatakse lapsevanemat. Vanemal on õigus mõjuval põhjusel loobuda tugiteenusest. Oma otsusest teavitab lapsevanem kooli kirjalikult.

Tugisüsteemi kuuluvad:

  • HEV koordineerija
  • Sotsiaalpedagoog
  • Koolipsühholoog
  • Eripedagoog
  • Logopeed
  • Õpiabiõpetaja
  • Abiõpetaja