Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Üldinfo
Ajalugu
Kontakt
Traditsioonid
Kooli hümn
Viimsi Kooli Fond
Isikuandmete töötlemise põhimõtted
Põhikiri
Rekvisiidid
Ruumide rentimine
Raamatukogu
Koolisöökla

  Otsing
Täppisotsing  

Viimsi Kooli Fondi stipendiumid

 

Motiveerimaks ja tunnustamaks väljapaistvaid noori, tunnustas VK Fondi nõukogu kuuendat aastat järjest  2018/2019 õppeaasta lõpul aktiivseid põhikooli lõpetajaid stipendiumiga. 

 

1)      Anti välja kaks  VK Fondi stipendiumi järgmiselt:

 

Emma Lotta Lõhmus 

Emma Lotta õpib Viimsi Kooli  9.f  klassis. Oma põhikohustusse - õppimisse suhtub Emma Lotta tõsiselt. Tema tunnistusel on väga head hinded ja head hinded. 

Emma Lotta on aktiivne õpilane. Ta osaleb nii klassi- kui ka koolivälistel üritustel. Emma Lotta huvialadeks on teater, muusika fotograafia, ajalugu Ta osaleb näitetrupi EKSPERIMENT töös, ta on lõpetanud Viimsi Muusikakoolis viiuli eriala, aga mängib muusikakooli orkestris, laulab kooli lastekooris, esindab kooli erinevatel konkurssidel, aineolümpiaadidel ning esinemised kooli aktustel, ürituste avamistel ( nt. geograafiaolümpiaadi lõppvoor jne).

Tema parimad tulemused kahel viimasel õppeaastal:

2017/2018 8. klass Tuulelapsed vabariiklik festival – LAUREAAT, Kooliteatrite festivali Harjumaa voor  LAUREAAT, Eesti keele olümpiaadil maakondlikus voorus, õpilasetlejate konkursil maakondlikus voorus esindamas, World Festival of Children`s Theatre Saksamaal Cottbusis (ülemaailmne festival, kuhu valiti 18 lavastust 81 lavastuse seast)
2018/2019  9.klass Kalju Lepiku luulekonkurss I koht, koolisisene etluskonkurss I koht, vabariiklik festival Tähetund  ERIPREEMIA trupile ,vabariiklik festival Tuulelapsed ,Harjumaa õpilasetlejate konkurss, Euroopa statistikavõistlus 2019, koolisisene ajalooolümpiaad IV koht, kõnevõsitluse II koht.

Emma Lotta käitumine on eeskujulik, tema suhted õpetajate ja koolikaaslastega väga head.

Klassikaaslased iseloomustavad Emma Lottat, kui alati rõõmsameelset, õpihimulist, abivalmis ja toetavat kaaslast, kes on kõigi teiste suhtes aktsepteeriv.  Ta on küll tagasihoidlik, kuid samas enesekindel. Ta on õpilane, kellel on lai silmaring, huvitavad ideed ja mõtted ning kellega on tore maailmaasju arutada.

Õpetajate arvates on Emma Lotta rõõmsameelne, seltsiv, kohusetundlik, püüdlik ja korrektne õpilane, kellega on tundides meeldiv töötada.

Ta on rõõmsameelne, optimistlik ja positiivse ellusuhtumisega tütarlaps.

 

Oscar Moretti 

Oscar  õpib Viimsi Kooli 9d klassis. Oscar on see õpilane, kes on klassis kõigile eeskujuks, nii õppeedukuse, suhtlemise kui käitumise poolest. Oscari silmaring on meeletult lai ja ükskõik, mis jututeema temaga üles võtta, siis vestlust võib jätkuda tundideks. Tema peale saab terve klass loota, sest abi pakkumisega ta kitsi ei ole. Klass iseloomustab teda, kui tulevast presidenti ning abi küsides teavad nad alati, et õige vastuse, saab just Oscarilt. Tema suurim huviorbiit on ilmselt ajalugu, juba 8. klassis kirjutas ta loovtööks alternatiiv ajaloo raamatu! Lisaks on Oscar kooli esindanud pea kõikvõimalikel olümpiaadidel ja seda muidugi edukalt. Lisaks panustab Oscar igapäevaselt ka õpilasesinduse töösse, mille viimatine tulemus oli Viimsi Kooli kolmanda korruse puhkeruumi idee algatus ning teostus. Tema läbisaamine õpetajatega on alati olnud hea, sest just tema on see, kellega vestlemine toob naeratuse näole ja südamesse sooja tunde ning tuletab meelde, et meie noori ootab ees tulevik, kus kõik on võimalik. Ta on heasüdamlik poiss, kellel on potensiaali teha tulevikus suuri tegusid ja just selliseid noori tuleks tunnustada ning motiiveerida jääma meie kodumaapinnale, et panustada meie ühisesse tulevikku.

 

2)      Stipendiumi suurus kummalegi lõpetajale oli €100 ja stipendiumid anti üle lõpuaktustel.

 

SA Viimsi KK Fond jagas parimatele stipendiume

Motiveerimaks ja tunnustamaks väljapaistvaid noori, otsustas VK Fondi nõukogu 2017/18 õppeaastal välja anda stipendiumi põhikooli ja gümnaasiumi väljapaistvale lõpetajale Stipendiumit antakse välja viiendat aastat järjest.

Gümnaasiumi stipendiaat on Naatan Hollman.
Naatan on esindanud Viimsi kooli mitmetel olümpiaadidel ja võistlustel, samuti esinenud kooli aktustel ja erinevatel kontsertidel, Harjumaa heategevuslikul ballil ning esindanud Viimsit 2017. a suvel toimunud noorte laulu- ja tantsupeol. Ta on osalenud kõnevõistlustel, omaloomingu konkurssidel ja õpilasesinduse korraldatud luuleõhtutel. Naatani uurimistöö radoonist ja selle mõjust tervisele saadeti ülemaailmsele IAEA (Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri) konkursile ning oma uurimistöö stendiettekandega esines ta Õpilaste Teadusfestivalil Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Naatani eestvedamisel ja juhtimisel korraldas 35. lend meeldejääva ja südamliku õpetajate päeva kontserdi.

Üldhariduskooliga paralleelselt õpib Naatan Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis klassikalist trompetit ja klaverit.

Lisaks muusikale tegeleb Naatan fotograafiaga. Tema pildistatud foto on avaldatud kindlustusfirma If 2018. aasta kalendris ning ta osales Eesti Füüsikaüliõpilaste Seltsi fotokonkursil “Füüsika ilu” saavutades seal 2.-3. koha. Samuti avas ta Viimsi Kooli raamatukogus EV100 juubeli puhul enda loodusfotode näituse “Loodus - Eesti Vabariigi raudvara”.

Naatan on ka ühiskondlikult väga aktiivne, tema on üks Uue Generatsiooni grupi loojatest Viimsis, mis tegeleb positiivsema koolikeskkonna loomisega.

Põhikooli stipendiaat on Emili Kelle.

Emili on aktiivne esineja laval:
Festivali Tuulelapsed laureaat
Harjumaa gümnaasiumi festivali grand prix
vabariikliku kooliteatrite festivali laureaat
Tuulelaste festivali näitlejapreemia
Harjumaa põhikooli festivali näitlejapreemia
Rahvusvahelise festivali InterTWINed 2018 eripreemia
World Festival of Childrenś Theatre 2018 finaal
VKK etluskonkursi 9. klasside arvestuses 1. koht

Lisaks osalemine koolisisesel keemiaolümpiaadil, eesti keele olümpiaadil, matemaatika olümpiaadil, inglise keele olümpiaadil.

Samuti on ta osalenud vabariiklikul inglise keele olümpiaadil, matemaatikavõistlusel Känguru, füüsikaviktoriinil Spekter ja astronoomiaviktoriinis Pulsar.

Tema kohta on öeldud, et ta on hipster, kes osaleb igal aastal kõikidel olümpiaadidel. Ta on inimene, kellel on alati rõõmus tuju, väga sõbralik, energiline, aktiivne ja mitmekülgne. Ta on julge esineja lavadel ja näitering on tema teine pere. Lisaks on ta säranud kooli etluskonkurssidel. Tüdruk, kes peab lugu heast naljast, inimene, kelle ümbruses on lõbus. Ta on meeskonnainimene, kellega on olnud kerge rühmatööd teha. Kunstiline ja loominguline inimene. Oskab alati ideid genereerida ja on ka hea reaalainete valdaja, loogilise mõtlemisega. Tulevikus töötab ta kindlasti loomingulisel alal, võib-olla saab temast näitleja.

Stipendiumi suurus kummalegi lõpetajale oli €150 ja stipendiumid anti üle lõpuaktustel. 

SA Viimsi KK Fond jagas parimatele stipendiume

Motiveerimaks ja tunnustamaks väljapistvaid noori, otsustas VK Fondi nõukogu anda 2016/17 õppeaastal välja stipendiumi põhikooli ja gümnaasiumi väljapaistvale lõpetajale. Stipendium antakse välja lõpetajale, kes on olnud aktiivne nii koolis kui kooliväliselt, osalenud võistlustel, olümpiaadidel või muudel haridus-, sportlikel- kultuurilistel üritustel, osalenud aktiivselt õpilasesinduse ja koolilehe toimetuse töös, olnud oma käitumise ja ellusuhtumisega eeskujuks kaasõpilastele, ning õppinud hästi. Stipendiaadid on panustanud Viimsi kooli arengusse ja olnud lojaalsed oma koolile.

2016/17 õppeaasta stipendiumide kogu summaks oli €350 ning stipendiaadid on gümnaasiumi lõpetajad Elis Marii Viltsin (€100), Hans-Joosep Hanson (€100) ja põhikooli lõpetaja Viktoria jefimova (€150).
Stipendiumid anti üle lõpuaktustel. 

SA Viimsi KK Fondi taotlusvooru läbiviimine 16/17 õppeaastal

SA Viimsi KK Fondi nõukogu ja juhatuse otsusega 06.09.2016.a.

Otsustati:
1) 2016. aastal sügisel Fond taotlusvooru läbi ei vii, kuna eelarve ei võimalda mõistliku mahuga taotlusvooru läbi viia.

Margit Võsu
Juhatuse liige 

VK Fond jagas parimatele stipendiume

Motiveerimaks ja tunnustamaks väljapistvaid noori, otsustas VK Fondi nõukogu anda 2015/16 õppeaastal välja taas stipendiumi põhikooli ja gümnaasiumi väljapaistvale lõpetajale. Stipendium antakse välja lõpetajale, kes on olnud aktiivne nii koolis kui kooliväliselt, osalenud võistlustel, olümpiaadidel või muudel haridus-, sportlikel- kultuurilistel üritustel, olnud oma käitumise ja ellusuhtumisega eeskujuks kaasõpilastele, samal ajal olnud austatud ka õpetajate poolt ning kõige selle juures suutnud hoida kõrget taset õppeedukuses.
2015/16 õppeaasta stipendiumide kogu summaks oli €300 ning stipendiaadid on gümnaasiumi lõpetaja Kadri Orumaa (€150) ja põhikooli lõpetaja Joonas Alamaa (€150).
Stipendiumid anti üle lõpuaktustel.

SA Viimsi KK Fondi taotlusvooru läbiviimine 15/16 õppeaastal

SA Viimsi KK Fondi nõukogu ja juhatuse otsusega 26.08.2015.a.

Otsustati:
1) 2015. aastal sügisel Fond taotlusvooru läbi ei vii, kuna eelarve ei võimalda mõistliku mahuga taotlusvooru läbi viia.
2) Kevadel 2016. otsustada kas ja mis mahus teha taotlusvoor 2016/17 õppeaastal.
3) Fondi eesmärk on 2016. aastal toetada kooli juubeliga seotud tegevusi.

Margit Võsu
Merike Hindreus
Peeter Sipelgas

VK Fond jagas parimatele stipendiume

Motiveerimaks ja tunnustamaks väljapistvaid noori, otsustas VK Fondi nõukogu anda 2012/13 õppeaastal esimest korda välja stipendiumi põhikooli ja gümnaasiumi väljapaistvale lõpetajale. Stipendium antakse välja lõpetajale, kes on olnud aktiivne nii koolis kui kooliväliselt, osalenud võistlustel, olümpiaadidel või muudel haridus-, sportlikel- kultuurilistel üritustel, olnud oma käitumise ja ellusuhtumisega eeskujuks kaasõpilastele, samal ajal olnud austatud ka õpetajate poolt ning kõige selle juures suutnud hoida kõrget taset õppeedukuses.
2014/15 õppeaasta stipendiumide kogu summaks on €350 ning stipendiaadid on gümnaasiumi lõpetaja Karl Koost (€150) ja põhikooli lõpetajad Stenver Pärn ja Mikael Ristmets (€100).  

SA Viimsi Keskkooli Fond valis välja rahastatavad projektid neljandat aastat järjest

Juuni alguses kuulutas SA Viimsi Keskkooli Fond välja konkursi, mille abil oli Viimsi Kooli töötajatel, õpilastel, lapsevanematel ja vilistlastel võimalik taotleda Viimsi Kooli Fondist raha vähemalt üht klassiastet kaasava projekti läbiviimiseks.
Tingimuseks oli asjaolu, et projekt peab toetama üht järgmistest tegevustest: õppekava rakendustegevus; sporti ja tervist edendav tegevus; kultuuritegevus. Toetuste läbivaatamine toimus kahes voorus ning valiti välja projektid, mida fond rahaliselt toetab.


Loe veel

SA Viimsi KK Fondi stipendiumi määramine põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele 2013/2014 õppeaastal

Motiveerimaks ja tunnustamaks väljapaistvaid noori, otsustas VK Fondi nõukogu anda 2013/14 õppeaastal välja stipendiumi põhikooli ja gümnaasiumi ühele väljapaistvale lõpetajale. Stipendium antakse välja lõpetajale, kes on olnud aktiivne nii koolis kui kooliväliselt, osalenud võistlustel, olümpiaadidel või muudel haridus-, sportlikel- kultuurilistel üritustel, olnud oma käitumise ja ellusuhtumisega eeskujuks kaasõpilastele, samal ajal olnud austatud ka õpetajate poolt ning kõige selle juures suutnud hoida kõrget taset õppeedukuses. Stipendiumi summaks on €150 ning 2013/14 õppeaasta stipendiaadid on gümnaasiumi lõpetaja Liisa Kams ja põhikooli lõpetaja Katarina Kaleininkas. 

Viimsi Kooli Fondi kaudu saab taotleda raha klassiastet kaasava projekti läbiviimiseks

Viimsi Kooli töötajatel, õpilastel, lapsevanematel ja vilistlastel on võimalik taotleda Viimsi Kooli Fondist raha vähemalt üht klassiastet kaasava projekti läbiviimiseks. Tingimuseks on asjaolu, et projekt peab toetama üht järgmistest tegevustest: õppekava rakendustegevus; sporti ja tervist edendav tegevus; kultuuritegevus. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. oktoober 2014. aasta. Lisainfo: Margit Võsu, fond@viimsi.edu.ee, telefon 6028 943. 

Viimsi Keskkooli Fondi tegevuse ülevaade 2013/2014

Ülevaade Viimsi Kooli Fondi tegevustest 2013/14

SA Viimsi Keskkooli Fond valis välja rahastatavad projektid

Septembri alguses kuulutas SA Viimsi Keskkooli Fond välja konkursi, mille abil oli Viimsi Kooli töötajatel, õpilastel, lapsevanematel ja vilistlastel võimalik taotleda Viimsi Kooli Fondist raha vähemalt üht klassiastet kaasava projekti läbiviimiseks.


Loe veel